Most Cited

1
Research Progress on Main Functional Component and Action Mechanism of Dioscorea opposita
GONG Ling-xiao, CHI Jing-wen, WANG Jing, REN Yu-qing, SUN Bao-guo
2019, 40(16): 312-319. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.16.052
2
Research Progess of Extraction Methods, Components and Functional Characteristics in Essential Oil
HE Feng-ping, LEI Chao-yun, FAN Jian-xin, GONG De-yong, KANG Zhuan-miao, LIU Rong, HAN Shu-quan, LUO Li-na, WU Xiao-bo, PENG Yang, MING Fang-gang
2019, 40(3): 307-312,320. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.03.049
3
Research Progress in Pharmacological Efficacy of Plant Polysaccharides
MENG Qing-long, JIN Sha, LIU Ya-jing, PAN Jing-zhi, CUI Wen-yu
2020, 41(11): 335-341. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2020.11.052
4
Research Progress of Antioxidation Efficacy and Extraction of Plant Polysaccharide
ZHAO Zhi-qian, WANG Min, ZHANG Zhi-qing
2018, 39(13): 337-342. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.13.062
5
Research Progress of Polyphenol and Extraction Methods in Plants
DONG Ke, LENG Yun, HE Fang-ting, XU Jia-yi, LI Yang, PEI Xiao-fang
2019, 40(2): 326-330. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.02.057
6
Research Progress of Functional and Product Development of Purple Sweet Potatoes
ZHANG Ting, CHEN Xiao-wei, ZHANG Qi, LUO Jie, ZHANG Sha-sha, YAO Gang, FAN Yu-he, MAO Yang-chen, CAI Hai-ying, MAO Jian-wei
2018, 39(13): 315-319,324. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.13.058
7
Progress on components and detection technology of tea aroma
SHI Li-ting, JIANG He-yuan, ZHANG Jian-yong, WANG Wei-wei, SU Wei
2018, 39(12): 347-351. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.12.062
8
Optimization of Extraction Technology of Hawthorn Polysaccharides and Its Hypoglycemic and Hypolipidemic Activity
ZHONG Li-xia, JIANG Zhen-yu, WANG Jia-ni, LI Xu-feng, XU Li-shan
2019, 40(13): 119-124,147. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.13.020
9
Flavor Compounds Analysis of 5 Fresh Mushrooms Using HS-SPME-GC-MS and HPLC
YIN Chao-min, FAN Xiu-zhi, SHI De-fang, FAN Zhe, CHENG Wei, GAO Hong
2019, 40(3): 254-260. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.03.040
10
Analysis of nutritious compositions in Rhizoma Dioscoreae from different varieties and antioxidant properties of their water extracts in vitro
JIANG Fang-cheng, LI Ao-ran, HE Jing-ren, LUO Li, LI Shu-yi, HE Yi
2018, 39(4): 6-11.
11
Research on extraction,purification and antioxidant activity in vitro of polysaccharide from ginseng berry
LI Shan-shan, ZHU He, QI Yu-li, ZHANG Yu-wei, XU Shi-quan, LIU Chang, SONG Ming-jie, SUN Yin-shi
2018, 39(4): 73-76,99.
12
Research Progress on Starch Retrogradation Process Mechanism and Application of Starch Anti-retrogradation Agent
ZHANG Yu, ZHANG Kang-yi, ZHANG Guo-zhi
2019, 40(13): 316-321. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.13.053
13
Research Progress on Improving Sleep Mechanism of γ-aminobutyric Acid
LI Ke, YU Lan-xiu, LIU Xiao-yu, LIU Dong, ZHANG Wei-guang
2019, 40(14): 353-358. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.14.058
14
Research Progress on Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Acanthopanax senticosus
PAN Jing-zhi, JIN Sha, CUI Wen-yu, LIU Ya-jing, MENG Qing-long
2019, 40(23): 353-360. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.23.058
15
Research Progress on Structural Modification of Polysaccharides
TAN Xi, ZHOU Xin, CHEN Hua-guo
2019, 40(4): 341-349,356. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.04.057
16
Study on the diversity of microbial in traditional fermented dairy products
LI Wei-cheng, HOU Qiang-chuan, YU Jie, SUN Zhi-hong, SUN Tian-song
2018, 39(1): 131-136. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.01.025
17
Study on Free Radical Scavenging and Anti-lipid Peroxidation of Seabuckthorn Polysaccharide
REN Wei, BAO Xiao-wei, ZHANG Zhi-fang, Han Lei, ZENG Lan-jun, ZHANG Ya-tao
2019, 40(8): 272-277. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.08.046
18
Research Progress on the Active Components and Functional Properties of Safflower(Carthamus tinctorius L.)
YUAN Qin-qin, LIU Wen-ying
2020, 41(3): 332-338,344. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2020.03.055
19
Evaluation of Main Nutrients and Amino Acid Components of Different Varieties of Foxtail Millet
FENG Nai-hong, HOU Dong-hui, YANG Cheng-yuan, CHEN Li-hong, LI Jing, YUE Zhong-xiao, SHEN Qun, TIAN Xiang
2020, 41(8): 224-229. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2020.08.035
20
Research Progress on Extraction and Purification Methods of Tea Polyphenols and Its Functional Activities
YANG Xin, CHEN Li, LU Hong-mei, YANG Shuang-quan, AN Jia-jing
2019, 40(5): 322-328,332. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.05.055
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:278
 • To
 • Go