Most Cited

1
Research Progess of Extraction Methods, Components and Functional Characteristics in Essential Oil
HE Feng-ping, LEI Chao-yun, FAN Jian-xin, GONG De-yong, KANG Zhuan-miao, LIU Rong, HAN Shu-quan, LUO Li-na, WU Xiao-bo, PENG Yang, MING Fang-gang
2019, 40(3): 307-312,320. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.03.049
2
Research Progress on Main Functional Component and Action Mechanism of Dioscorea opposita
GONG Ling-xiao, CHI Jing-wen, WANG Jing, REN Yu-qing, SUN Bao-guo
2019, 40(16): 312-319. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.16.052
3
Research Progress in Pharmacological Efficacy of Plant Polysaccharides
MENG Qing-long, JIN Sha, LIU Ya-jing, PAN Jing-zhi, CUI Wen-yu
2020, 41(11): 335-341. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2020.11.052
4
Research Progress of Antioxidation Efficacy and Extraction of Plant Polysaccharide
ZHAO Zhi-qian, WANG Min, ZHANG Zhi-qing
2018, 39(13): 337-342. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.13.062
5
Research Progress on Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Acanthopanax senticosus
PAN Jing-zhi, JIN Sha, CUI Wen-yu, LIU Ya-jing, MENG Qing-long
2019, 40(23): 353-360. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.23.058
6
Progress on components and detection technology of tea aroma
SHI Li-ting, JIANG He-yuan, ZHANG Jian-yong, WANG Wei-wei, SU Wei
2018, 39(12): 347-351. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.12.062
7
Flavor Compounds Analysis of 5 Fresh Mushrooms Using HS-SPME-GC-MS and HPLC
YIN Chao-min, FAN Xiu-zhi, SHI De-fang, FAN Zhe, CHENG Wei, GAO Hong
2019, 40(3): 254-260. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.03.040
8
Research Progress in Functional Components and Bioactivity of Honeysuckle
ZHU Wenqing, REN Hanshu, ZHENG Yuanyuan, ZHANG Li, ZHANG Peng, ZHENG Zhenjia
2021, 42(13): 412-426. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070411
9
Research Progress of Polyphenol and Extraction Methods in Plants
DONG Ke, LENG Yun, HE Fang-ting, XU Jia-yi, LI Yang, PEI Xiao-fang
2019, 40(2): 326-330. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.02.057
10
Research Progress in the Formation Mechanism and Accumulation Methods of γ-Aminobutyric Acid(GABA)
WANG Kai-kai, SUN Meng, SONG Jia-min, WANG Hong-fei, SHAO Xing-feng, LI He-sheng, ZHOU Wen-hua, XU Feng
2018, 39(14): 323-329. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.14.061
11
Optimization of Extraction Technology of Hawthorn Polysaccharides and Its Hypoglycemic and Hypolipidemic Activity
ZHONG Li-xia, JIANG Zhen-yu, WANG Jia-ni, LI Xu-feng, XU Li-shan
2019, 40(13): 119-124,147. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.13.020
12
Research Progress on Main Active Components and Pharmacological Effects of Rosa roxburghii Tratt
FU Yang-yang, LIU Jia-min, LU Xiao-luan, PENG Qian-rong, XIE You-chao, YANG Min
2020, 41(13): 328-335,342. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2020.13.052
13
Research Progress of Functional and Product Development of Purple Sweet Potatoes
ZHANG Ting, CHEN Xiao-wei, ZHANG Qi, LUO Jie, ZHANG Sha-sha, YAO Gang, FAN Yu-he, MAO Yang-chen, CAI Hai-ying, MAO Jian-wei
2018, 39(13): 315-319,324. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.13.058
14
Research Progress on Improving Sleep Mechanism of γ-aminobutyric Acid
LI Ke, YU Lan-xiu, LIU Xiao-yu, LIU Dong, ZHANG Wei-guang
2019, 40(14): 353-358. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.14.058
15
Evaluation of Main Nutrients and Amino Acid Components of Different Varieties of Foxtail Millet
FENG Nai-hong, HOU Dong-hui, YANG Cheng-yuan, CHEN Li-hong, LI Jing, YUE Zhong-xiao, SHEN Qun, TIAN Xiang
2020, 41(8): 224-229. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2020.08.035
16
Analysis of nutritious compositions in Rhizoma Dioscoreae from different varieties and antioxidant properties of their water extracts in vitro
JIANG Fang-cheng, LI Ao-ran, HE Jing-ren, LUO Li, LI Shu-yi, HE Yi
2018, 39(4): 6-11.
17
Research Progress on Starch Retrogradation Process Mechanism and Application of Starch Anti-retrogradation Agent
ZHANG Yu, ZHANG Kang-yi, ZHANG Guo-zhi
2019, 40(13): 316-321. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2019.13.053
18
Research Progress of Umami Substances and Umami Peptides in Food
LI Xue-peng, XIE Xiao-xia, ZHU Wen-hui, LI Jian-rong, ZHANG Yu-yu, LI Ting-ting, LI Yu-jin, MOU Wei-li, HUANG Jian-lian
2018, 39(22): 319-327. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.22.056
19
Advances in stabilization mechanism and stability control of food grade Pickering emulsion
ZHU Yu-qing, LIU Wei, CHEN Xing, CHENG Ce, ZOU Li-qiang
2018, 39(7): 315-322. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.07.057
20
Research Progress of the Crotenoids from Lycium L.
LUO Qing, MI Jia, RAN Lin-wu, LU Lu, YAN Ya-mei, LI Xiao-ying, LI Yue-kun, CAO You-long, ZHOU Xuan
2018, 39(24): 331-335,339. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2018.24.056
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:352
 • To
 • Go